ENG / THAI
Thai Spirit

สุราไทยต้นตำรับ

เอกลักษณ์จากผืนแผ่นดินผสานจิตวิญญาณขององค์ความรู้แห่งความเป็นไทย กลั่นกรองเป็นสุราไทยชั้นเลิศ 35 ดีกรีที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของการดำรงอยู่แห่งชนชาติสยาม เป็นมรดกอันน่าภาคภูมิควรคู่ที่จะสืบสานให้เป็นตำนานสืบไป ให้ทั้งชาวไทย และแขกบ้านแขกเมืองได้รู้จักในรสสัมผัสของความเป็นไทยผ่านสุราไทย

Thai Spirit

สุราไทยจากวัตถุดิบชั้นเลิศสู่กรรมวิธีอันพิถีพิถัน เพื่อสร้างเอกลักษณ์แห่ง สุราไทย 35 ดีกรี เริ่มด้วยอ้อย คุณภาพที่ถูกแปรรูปเป็นส่าแดง บ่มกับข้าวเหนียว พื้นเมือง เคล็ดลับของรสและกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ รวมกับยีสต์สายพันธุ์พิเศษพร้อมหัวเชื้อที่มีส่วนผสม ของสมุนไพรไทย หลากหลายชนิด ทั้งหมดผ่าน กระบวนการผลิตที่เป็นสูตรลับเฉพาะ ที่ถูกสืบทอดมาจากมาสเตอร์เบลนเดอร์ รุ่นสู่รุ่นเท่านั้น

กลิ่นเผ็ดหอมของขิงผสมกับ พริกแห้ง นำ้ผึ้ง คาราเมล จันทน์แปดกลีบและอบเชย

Mekhong essence Cocktails

รสแรกสัมผัส:

หวานปลายลิ้นกลมกล่อม เผ็ดหอมแบบขิงและผลไม้จำพวกส้ม มีกลิ่นวนิลาเล็กน้อย

รสสัมผัสตอนท้าย:

ความเผ็ดหอมแบบขิง

สี:

เหลืองอำพันเจือทองแดง
Please enter your date of birth.

You have to be over 20 to enter this site.

Enter