ENG / THAI

ต้นตำรับสุรา

เอกลักษณ์จากผืนแผ่นดินผสานจิตวิญญาณขององค์ความรู้แห่งความเป็นไทย กลั่นกรองเป็นสุราชั้นเลิศ 35 ดีกรีที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของการดำรงอยู่แห่งชนชาติสยาม เป็นมรดกอันน่าภาคภูมิควรคู่ที่จะสืบสานให้เป็นตำนานสืบไป ให้ทั้งชาวไทย และแขกบ้านแขกเมืองได้รู้จักในรสสัมผัสของความเป็นไทยผ่านเหล้ารัมไทย

จากวัตถุดิบชั้นเลิศสู่กรรมวิธีอันพิถีพิถันเพื่อสร้างเอกลักษณ์แห่ง เหล้ารัมไทย 35 ดีกรี เริ่มด้วยอ้อยคุณภาพที่ถูกแปรรูปเป็นส่าแดง บ่มกับข้าวเหนียวพื้นเมือง เคล็ดลับของรสและกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ รวมกับยีสต์สายพันธ์ุพิเศษพร้อมหัวเชื้อที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทย หลากหลายชนิด ทั้งหมดผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นสูตรลับเฉพาะ ที่ถูกสืบทอดมาจากมาสเตอร์เบลนเดอร์
รุ่นสู่รุ่นเท่านั้น

กลิ่นเผ็ดหอมของขิงผสมกับ พริกแห้ง นำ้ผึ้ง คาราเมล จันทน์แปดกลีบและอบเชย

รสแรกสัมผัส:

หวานปลายลิ้นกลมกล่อม เผ็ดหอมแบบขิงและผลไม้จำพวกส้ม มีกลิ่นวนิลาเล็กน้อย

รสสัมผัสตอนท้าย:

ความเผ็ดหอมแบบขิง

สี:

เหลืองอำพันเจือทองแดง