ENG / THAI

สร้างสรรค์สูตรค็อกเทล

เราสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ค็อกเทลแก้วเดิม ผ่านรสสัมผัสอันเป็นเอกลักษณ์ของ Mekhong พบหลากหลายสูตรค็อกเทลที่เหมาะจะดื่มด่ำที่บาร์ หรือดื่มคู่กับอาหารหลากหลายประเภท

เลือกค็อกเทลของคุณ

รสสัมผัส

Mekhong & Cola

Mekhong Bangkok Mojito

Mekhong Whiskey Sour

Mekhong Twilight

Mekhong Old Fashioned

Mekhong Thaipirinha

Mekhong Monsoon

Mekhong Orange Fizz

Mekhong Manhattan

Mekhong Sangria

Mekhong Long River

Mekhong Savory

Mekhong Mai Thai

Mekhong Sub Zero