ENG / THAI

แม่โขงสุราไทย

พ.ศ. 2484


Premium Thai Spiced Rum

House of Mekhong

HOUSE OF MEKHONG

สัมผัสตำนานแห่งสุราไทย Mekhong แบบ 360 องศา ได้ที่นี

THAI SABAI

ซิกเนเจอร์ค็อกเทลของ Mekhong เครื่องดื่มที่สะท้อนหนึ่งในอัตลักษณ์ของความเป็นไทย "สบาย ๆ"

อ่านต่อ
Cocktail with Thai Food

การจับคู่อาหาร

ไม่มีเครื่องดื่มใดที่จะจับคู่กับอาหารไทยอันมีรสชาติจัดจ้านและเป็นเอกลักษณ์ได้ดีไปกว่าสุราไทย..

อ่านต่อ
Thai Cocktails

CRAFT COCKTAILS

เราสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ค็อกเทลแก้วเดิม ผ่านรสสัมผัสอันเป็นเอกลักษณ์ของ Mekhong..

อ่านต่อ